Villa Zebra - Stichting Kinderkunsthal Rotterdam

Villa Zebra ofwel Stichting Kinderkunsthal Rotterdam is een stichting zonder winstoogmerk. Villa Zebra is aangemerkt als Culturele ANBI. Meer gedetailleerde gegevens worden gepubliceerd via de website van ANBI.


De stichting heeft 5 bestuursleden:

• Dhr. G. J. van Drielen - functie bestuur: Voorzitter (1e termijn gestart 01-04-2015)
• Mw. M. De Bruijne - functie bestuur: Secretaris/Penningmeester (1e termijn gestart 01-05-2017) - Profiel: financiën en organisatie
• Mw. F. Konings - functie bestuur: Lid (1e termijn gestart 10-10-2013) - Profiel: Kennis onderwijs, cultuur, cultuurbereik en didactiek
• Mw. Lativa El Ouali - functie bestuur: Lid (1e termijn gestart 08-12-14) - Profiel: Primair onderwijs, organisatie, ondernemerschap
• Mw. Tabitha Mann - functie bestuur: Lid (1e termijn gestart 08-12-14) - Profiel: Jongeren, nieuw ondernemerschap, fondsen, beeldende kunst

Beloningsbeleid

Het bestuur van Stichting Kinderkunsthal Rotterdam zet zich geheel onbezoldigd in. Bestuursleden kunnen slechts aanspraak maken op een vergoeding voor daadwerkelijke kosten. Voor de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden is door het bestuur een directeur aangesteld, die op zijn beurt een team van medewerkers heeft samengesteld, die allen worden betaald op basis van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De organisatie bestaat uit in totaal ca. 7 fte verdeeld over 11 medewerkers. Daarnaast zijn in het onderwijs ca. 8 zelfstandige vakdocenten actief in opdracht van Villa Zebra. De stichting wordt daarnaast ondersteund door vrijwilligers die werkzaam zijn als medewerker publieksservice. De vrijwilligers ontvangen een vergoeding op basis van de wettelijke regeling.