Lessen op school

In de visie van Villa Zebra ervaren kinderen kunst en creativiteit bij voorkeur overal om zich heen. Niet alleen bij ons in het gebouw. Ook op school, in de wijk en thuis. Om die reden nemen we deel aan festivals, organiseren we wijkactiviteiten maar brengen we onze villasofie ook graag naar scholen.
Onze vakdocenten verzorgen op verschillende scholen in Rotterdam Zuid, Delfshaven en Crooswijk wekelijkse lessen. Van groep 0 t/m groep 8. De omvang en inhoud van deze lessen stemmen we graag af op de wensen van je school en inventariseren we vooraf in een werkplan. We kunnen onze lessen bijvoorbeeld verbinden aan de methodes voor taal en wereldoriëntatie maar desgewenst ook een verdiepende leerlijn beeldend ontwerpen over de bouwjaren heen of een naschools atelier helpen opzetten voor kinderen met een extra motivatie.

Je kunt ons op ieder moment in het jaar vragen een plan te maken. Ook voor projecten in het kader van leertijduitbreiding of een subsidie uit het programma ‘Denken, voelen doen’. Vraag onze coördinator onderwijs Ester Huijnen om een vrijblijvend kennismakingsgesprek ester@villazebra.nl.

Doe het lekker zelf


Doe het lekker zelf is een online werkmethodiek cultuureducatie voor leerkrachten in het basisonderwijs. Deze methodiek is ontstaan binnen het project Stel je voor waarin Villa Zebra samen met Maas theater en dans en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR) werken aan een structurele plek voor cultuuronderwijs in het curriculum van Rotterdamse basisscholen. Inmiddels loopt het project vier jaar en hebben zo’n twintig scholen deelgenomen.


Doe het lekker zelf geeft handvatten waarmee leerkrachten zelf tot een inhoudelijk kwalitatieve les beeldende kunst of theater kunnen komen. De werkmethodiek staat vol met inspiratie, lesmateriaal en methodes. Het is een modulaire methodiek waarin lesonderdelen makkelijk gecombineerd kunnen worden. De onderdelen beeldende kunst en theater zijn inhoudelijk gelinkt, waardoor een combinatie van de disciplines logisch en toepasbaar is. Door de lancering van Doe het lekker zelf hebben scholen binnen en buiten Rotterdam toegang tot concreet lesmateriaal voor kunstlessen en is de structurele verankering van cultuuronderwijs op basisscholen een stap dichterbij. Benieuwd? Neem een kijkje op www.steljevoor010.nl/zelfdoen

Stel je voor: Cultuureducatie met Kwaliteit

Maas theater en dans, Villa Zebra en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam hebben de handen ineen geslagen voor het programma Stel je voor in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. In nauwe samenwerking met scholen worden er in vier jaar doorlopende leerlijnen cultuuronderwijs ontwikkeld, met als doel cultuureducatie een structurele plaats in het curriculum van de school te geven.

Stel je voor kent twee versies. Met de intensieve versie zijn we langdurig op de school in samenwerking met de leerkrachten aan het werk. Met de lichte versie willen we tijdens kortlopende trajecten een inspirerende kwaliteitsimpuls geven aan het denken over hoe de school cultuureducatie in kan zetten. Bij beide versies formuleert de school wat de behoeftes en de voorkeuren zijn. Deze vormen het uitgangspunt voor het maken van verdere plannen. Kijk voor meer informatie op de website van het programma: www.steljevoor010.nl.

Dit traject wordt gefinancierd in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie en gemeente Rotterdam. Stel je voor is een programma van Villa Zebra, Maas theater en dans en het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam (KCR).