Wat houdt een Peutertraject in?

Op aanvraag organiseren we speciale trajecten voor groepen van 3 tot 6 jaar waarbij ZELF! meerdere keren wordt bezocht, wekelijks een nieuwe workshop wordt gegeven en ook ouders betrokken kunnen worden.

Onze uitgangspunten bij dit traject zijn:
- Kinderen kennis laten maken met een museum, in dit geval met ZELF! En de bijbehorende installaties
- Aansluiten bij de belevingswereld van de jonge kinderen
- Verbeeldingskracht stimuleren
- Taalvaardigheden vergroten
- Creativiteit stimuleren
- Sociaal gedrag bevorderen
- Divers en verrassend materiaal aanbieden
- Open houding stimuleren bij zowel de kinderen als de begeleiders.

De eerste 4 lessen werken we in niveau 1:
- Dit gaat over kennismaken met Villa Zebra, en de verschillende installaties in ZELF!
- Benoemen van voorwerpen.
- Spelend ervaren heeft de nadruk.
- In het spel en in de workshops speelt ‘IK’ een grote rol. (Ik vind dit lekker, ik dans, ik maak mensen, ik bouw)

De volgende 4 lessen werken we in niveau 2:
- Hierin zoeken we meer de verdieping op. We werken meer vanuit een verhaal in de installaties. De workshops zijn iets ingewikkelder.
- In het spel en in de workshop gaat het meer over “IK en JIJ’, ik en de ander, we brengen een verdieping aan in hun belevingswereld.
- Nu is niet meer alleen jouw huis belangrijk maar maken we samen een straat. We maken niet meer alleen een persoontje maar ook een passende omgeving.

Om de ouders een betere indruk te geven van onze manier van werken met de kinderen, is er tijdens de afsluiting een ouder-kindworkshop.

Heb je nog vragen of interesse in een van deze opties? Neem dan contact op met Georgette van Oosten, georgette@villazebra.nl.

Kort traject

5 lessen, iedere week 1 uur

Kinderen maken ennis met Villa Zebra en ZELF!. Ze bekijken iedere les een andere installatie in ZELF! en krijgen iedere keer een andere workshop.

Lang traject

9 lessen, iedere week 1 uur + een afsluiting met ouders waarbij we het werk van de kinderen exposeren.

Kinderen maken kennis met Villa Zebra en ZELF! Ze bekijken iedere les een andere plek en verdiepen meer door naar een aantal plekken weer terug te gaan. Iedere week een andere workshop. Afsluiting is een feestje met de ouders waarbij de kinderen en hun ouders samen een workshop volgen en de expositie met het werk van de kinderen wordt geopend.

Lang traject PLUS

9 lessen, iedere week 1 uur, + halverwege het traject een les waarbij de ouders mee mogen doen, + een afsluiting met de ouders, waarbij we het werk van de kinderen exposeren.

Kinderen maken kennis met Villa Zebra en ZELF! Ze bekijken iedere les een andere plek en verdiepen meer door naar een aantal plekken weer terug te gaan. Iedere week een andere workshop. Afsluiting is een feestje met de ouders waarbij de kinderen met hun familie blijven eten bij Villa Zebra.