Huisregels

Leuk dat je naar Villa Zebra komt. We hebben een aantal huisregels zodat het bezoek voor iedereen goed kan verlopen.

Tickets
Online reserveren is verplicht, ook met Rotterdampas, andere kortingspassen of gratis toegang. Je ticket is alleen geldig voor de dag en het tijdstip waarvoor geboekt is.

Restitutie
Restitutie van gekochte kaarten is niet mogelijk. Bij verhindering kan contact worden opgenomen met Villa Zebra via post@villazebra.nl om te kijken of er mogelijkheden zijn om het bezoek op een ander moment plaats te laten vinden.

Pin only
Aan de balie, in het café en in de winkel kan alleen met pin worden betaald. Contante betalingen zijn niet mogelijk.

ConsumptiesZelf meegebrachte consumpties mogen niet genuttigd worden. We maken een uitzondering voor waterflessen en babyvoeding. Mist u dingen in ons assortiment van het café? Laat het ons weten.

Eten en drinken
Eten en drinken is alleen toegestaan in het cafégedeelte.

Gedrag
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebracht kinderen. Dit geldt ook voor leraren en begeleiders van groepen. De medewerkers van Villa Zebra kunnen bij niet passend gedrag de toegang tot Villa Zebra ontzeggen.

Aansprakelijkheid
Villa Zebra is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan je eigendommen. Villa Zebra heeft een onbewaakte garderobe. Het gebruik hiervan is op eigen risico.

AVG
Persoonlijke gegevens bij boeking worden onder andere gebruikt voor onderzoeks- en statische doeleinden om ons meer inzicht te geven in onze bezoekers. Die gegevens zijn niet tot natuurlijke personen herleidbaar. De onderzoeksresultaten gebruiken we richting onze subsidiegevers en om het aanbod aan te passen.

Algemene voorwaarden
In Villa Zebra gelden algemene bezoekersvoorwaarden.