Voor professionals

Steeds meer professionals in het onderwijs zien het belang van kunst en cultuur en maken er tijd voor in hun vaste lesprogramma. Met cultuureducatie kun je andere talenten van leerlingen aanspreken dan met de reguliere vakken. Creativiteit wordt ook steeds vaker gezien als een vaardigheid die belangrijk is voor de arbeidsmarktkansen van kinderen in de toekomst (21st century skills). Daarnaast verwacht het ministerie van OCW dat scholen extra werk maken van cultuureducatie en gaat de onderwijsinspectie daarop toezien (Cultuureducatie met kwaliteit).

Villa Zebra zet haar expertise graag in om jou of je team te ondersteunen bij het ontwikkelen van een visie op cultuureducatie, de invulling van een schoolplan op het gebied van beeldende kunst, het ontwerpen van betekenisvolle lessen, de opzet van een leerlijn of het ontdekken van je eigen creativiteit. We hebben vaste programma’s maar werken ook graag een plan op maat voor je uit. Zowel voor individuele begeleiding (bijvoorbeeld van Interne Cultuurcoördinatoren) als voor teamtrainingen of een teamuitje met een meer speels karakter.