Trajecten in de klas

In de visie van Villa Zebra ervaren kinderen kunst en creativiteit overal om zich heen. Niet alleen in ons gebouw, maar ook in de wijk, thuis en op school. Onze vakdocenten zijn ervaren kunstenaars in de klas en trekken er graag op uit voor vaste wekelijkse lessen, korte cursussen, naschoolse ateliers of een creatief schoolevenement.

De omvang en inhoud van deze projecten stemmen we graag af op de wensen van de school. We kunnen onze lessen verbinden aan de methodes voor bijvoorbeeld taal en wereldoriëntatie, maar een verdiepende leerlijn beeldend behoort ook tot de mogelijkheden. We bieden zowel onafhankelijke lessenseries op maat als programma’s binnen de Cultuurcoach-regeling of vanuit het CmK-programma Stel je voor…  Bij bijzondere gelegenheden zoals de Kinderboekenweek ontwikkelen we speciale educatieve activiteiten en evenementen.

Stel je voor…
Villa Zebra, Maas en het KCR hebben de handen ineen geslagen voor het programma Stel je voor… in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit. In nauwe samenwerking met scholen worden er doorlopende leerlijnen cultuuronderwijs ontwikkeld, met als doel cultuureducatie een structurele plaats in het curriculum van de school te geven. Wil je meer informatie over (een combinatie van) theater-, dans- of beeldende kunstlessen voor jouw leerlingen, ga dan naar www.steljevoor010.nl. Hier vind je ook de online werkmethodiek Doe het lekker zelf.