Organisatie

Ontmoet het kleine, hechte team van Villa Zebra. Met elkaar bedenken en produceren we tentoonstellingen, workshops, educatief materiaal en projecten op school en in de wijk.
Meedoen? Klik hier voor onze vacatures.

Directie
Ineke Lindner – algemeen directeur | directie@villazebra.nl

Secretariaat en administratie
Mireille Lekransy – secretariaat@villazebra.nl

Programma
Jolanda Bouman – programmamaker 7-12 jr | jolanda@villazebra.nl
Georgette van Oosten – projectcoördinator en programmamaker 2-6 jr | georgette@villazebra.nl

Educatie
Ester Huijnen – coördinator onderwijs | ester@villazebra.nl
Art Collart – educatiemaker en coördinatie Kinderpanel | art@villazebra.nl
Marijke van Zuilen – educatief medewerker | marijke@villazebra.nl

Marketing en communicatie
Hindele Boas – coördinator marketing en communicatie | communicatie@villazebra.nl

Publieksbegeleiding en museumvloer
Evelien Geukes – coördinator publieksbegeleiding | evelien@villazebra.nl
Alfa Pasalbessy – baliemedewerker | post@villazebra.nl
Indra Welman – baliemedewerker | post@villazebra.nl

Technisch beheer en IT
Rob Berendse | techniek@villazebra.nl

Villa Zebra Kinderpanel
Éboué, Fay, Isis, Kiki, Kimani, Leyla, Maurits, Mijke, Nisa en Tijmen | post@villazebra.nl
> klik hier voor meer informatie over het Kinderpanel

Bestuur
Gerard van Drielen – voorzitter
Marleen de Bruijne – secretaris/penningmeester
Fianne Konings – bestuurslid
Tabitha Mann – bestuurslid