Organisatie & ANBI-verklaring

Ontmoet het kleine, hechte team van Villa Zebra. Met elkaar bedenken en produceren we tentoonstellingen, workshops, educatief materiaal en projecten op school en in de wijk. 


Meedoen? Klik hier voor vacatures.

Directie
Lucie Kuijpers – algemeen directeur – directie@villazebra.nl

Secretariaat en administratie
Mireille Lekransy – secretariaat@villazebra.nl

Programma
Jolanda Bouman – programmamaker 7-12 jr | jolanda@villazebra.nl
Georgette van Oosten – projectcoördinator & programmamaker 2-6 jr | georgette@villazebra.nl

Educatie
Ester Huijnen – coördinator onderwijs | ester@villazebra.nl
Marijke van Zuilen – educatief medewerker | marijke@villazebra.nl

Marketing, communicatie & PR
Nina Aelbers | nina@villazebra.nl
Indra Welman | communicatie@villazebra.nl

Publieksbegeleiding en museumvloer
Evelien Geukes – coördinator publieksbegeleiding | post@villazebra.nl
Babette Spiering, Sabine Raatschen| post@villazebra.nl

Vrijwilligerscoördinator
Sanne de Cock – sanne@villazebra.nl

Technisch beheer en IT
Rob Berendse | techniek@villazebra.nl

Villa Zebra Kinderpanel
> klik hier voor meer informatie over het Kinderpanel

Bestuur
Gerard van Drielen – voorzitter
Tabitha Mann – penningmeester en secretaris
Laurette Vermeulen – bestuurslid

—-

ANBI/JAARSTUKKEN/BELEIDSPLAN

ANBI-verklaring: ANBI Villa Zebra

Jaarrekening 2020
Jaarrekening 2019
Jaarverslag 2019
Jaarrekening 2018
Jaarverslag 2018

Meerjarenbeleidsplan Villa Zebra 2021-2024
Subsidieverantwoording Villa Zebra