Onze Villasofie

In de visie van Villa Zebra ervaren kinderen kunst en creativiteit bij voorkeur overal om zich heen. Niet alleen bij ons in het gebouw. Ook op school, in de wijk en thuis. Om die reden nemen we deel aan festivals, organiseren we wijkactiviteiten maar brengen we onze Villasofie ook graag naar scholen.

Open blik

In een onrustige wereld hebben mensen graag houvast, ze willen weten wat ‘goed’ of ‘fout’ is. Villa Zebra kiest voor iets anders: voor een zoektocht, voor nieuwsgierigheid, voor kunst en de interactie met kunst. Het gaat in onze Villasofie niet om het kunstwerk op zich, maar om wat kunst teweeg breng bij en tussen mensen.

Kunst is een dialoog. Kunst pint je niet vast. Er is geen waarheid, er zijn mogelijkheden. Kunst vraagt een open houding, zet aan tot vragen stellen, juíst vragen waar geen vaststaand antwoord op is. Doelgericht doelloos zijn, ieder mens vaart er wel bij.

Verbeelding = innovatie

Interactie met kunst en het zelf creëren van kunst; kinderen bloeien op als ze op deze manier mogen ontdekken. Ze maken werk dat henzelf verrast. Onze Villasoof of vakdocent gaat mee op onderzoek uit, reikt hedendaagse kunstwerken aan. Samen wordt er gekeken en gefantaseerd. Kunst kan verstorend zijn. Juist door de wereld een beetje op zijn kop te zetten, ontstaat er iets ‘onbedachts’ in een (kinder)hoofd. Het hoofd begint misschien, maar de handen maken, waarna het hoofd zich verbaast, verder denkt, en de handen het weer overnemen. We maken een wereld waarin het onverwachte kan en mag gebeuren.

Dit proces kun je vertalen naar eigenschappen die in het dagelijks leven ook nuttig zijn, bijvoorbeeld het ‘out of the box’-denken en het niet te snel oordelen. Een stevig ontwikkelde verbeeldingskracht verruimt de blik en maakt de geest flexibel. Wie gewend is zijn verbeeldingskracht de vrije loop te laten, is in staat op een innovatieve manier om te gaan met kleine en grote struikelblokken.