Projecten

‘Kunstenaars zijn experts in het niet-weten, kritisch kijken en met een open blik iets onderzoeken’. Vanuit dit uitgangspunt werkt Villa Zebra, samen met andere Europese partners, mee aan (internationale) projecten zoals Global Roots en Shaping Patterns. De projecten zijn gebaseerd op individuele kennis, onderzoeken en praktijkervaringen van de deelnemende instellingen en de uitkomst vormt een inspiratie voor zowel het onderwijs als de professionals uit de kunstsector. Voor Villa Zebra vormt het Global Roots programma de basis voor een nieuwe manier van werken.

Global Roots
Global Roots is een internationaal programma waarbij diverse Europese culturele instellingen samenwerken om kunstonderwijs op basisscholen te versterken. Binnen het programma staan de werelddoelen van de Verenigde Naties centraal. Dit zijn 17 doelen die de wereld gezonder, eerlijker en veiliger moeten maken. Global Roots is in het leven geroepen om de samenwerking tussen professionals uit de school- en kunst- en cultuursector te professionaliseren en programma’s en methoden te ontwikkelen voor basisschoolkinderen (8-13 jaar) die empathie, sociale intelligentie en kritisch denken stimuleren. Kinderen leren binnen het programma aan de hand van diverse kunstinitiatieven, hoe ze een kunstzinnige bijdrage kunnen leveren aan de wereld van morgen.

Interventies
Tijdens de Global Roots lessen geven kinderen vorm aan hun eigen verhaal. De kunstenaar of de vakdocent ontwikkelt activiteiten waarbij de stem van de leerling een podium krijgt. Aan het eind van iedere workshopserie worden ervaringen gedeeld of doorgegeven waardoor kinderen een ‘zichtbare’ stem krijgen. Er wordt niet zozeer aan een kunstwerk gewerkt maar aan een interventie die dingen vanuit een onverwachte invalshoek bekijkt, om vanuit die verandering een nieuwe weg in te slaan. Een interventie kan worden beschouwd als een democratische manier om kritische vragen te stellen, kwetsbaarheden aan het licht te brengen of zelfs te protesteren tegen huidige systemen en de weg vrij te maken voor nieuwe inzichten.

Een nieuwe manier van werken
Het Global Roots programma vormt de basis van een nieuwe manier van werken binnen Villa Zebra waarbij we voorbedachte plannen laten varen en plaats maken voor interventies. Door ons te richten op deze duurzame manier van kunsteducatie kunnen we snel inspelen op actualiteiten en thema’s die leven in de maatschappij. In de komende jaren zal er binnen Villa Zebra cyclisch geprogrammeerd worden met een probleemstelling of vraag als uitgangspunt waar kind en kunstenaar in wederkerige samenwerking op artistieke wijze invulling aan kunnen geven. Geen kind is hetzelfde dus ook iedere dag, ieder werk en iedere uitkomst zal anders zijn waardoor kinderen ervaren dat er veel mogelijkheden zijn om hun gevoelens, dromen, ideeën en gedachten om te zetten in iets tastbaars of tot iets te komen wat ze niet voorzien hadden.

De kracht van kunsteducatie
Kunstenaar Chantal van Heeswijk heeft in opdracht van Villa Zebra de reizende interventie What is Green? ontwikkelt. Deze interventie met als basis de kleuren geel en blauw laat ervaren wat – op een artistieke manier – experimenteren en onderzoeken teweeg kan brengen. De interventie zorgt voor reflectie, diversiteit aan perspectieven en discussie; bijvoorbeeld over samenwerken, symboliek, diversiteit, duurzaamheid, hergebruik en natuurlijk kunsteducatie. Chantal van Heeswijk is actief met de interventie What is Green op Rotterdamse basisscholen.

Shaping Patterns
Shaping Patterns is het internationale vervolg op Global Roots. Het betreft wederom een nauwe samenwerking tussen kunstenaar, leraar en culturele instelling waarbij een duurzame toekomst centraal staat. Kunstonderwijs wordt echter niet alleen fysiek maar ook digitaal gedeeld via een online platform. Dit interactieve laboratorium richt zich op zowel kinderen als professionals en biedt podcasts, innovatieve praktijkvoorbeelden, projectdocumentaires en inspirerende onderwijsmodellen via o.a. een app die aanzet tot fysiek experimenteren en het inzetten van interventies. Villa Zebra zal, samen met een aantal interessante internationale partners, een bijdrage leveren aan de totstandkoming van dit nieuwe kunstplatform.


Aan de slag
Kinderen leren binnen het Global Roots programma over de realiteit, uitdagingen en kansen van deze tijd op een manier die hun nieuwsgierigheid, verbeeldingskracht, creativiteit en zelf oplossend vermogen stimuleert. Het biedt inspiratie voor zowel het onderwijs als professionals in de kunstsector waar o.a. concrete experimenten uit zijn voortgekomen die je als leerkracht met een klas (of team) kunt doen. Direct al aan de slag in de klas? Bezoek de volgende link


Ontdek het Global Roots programma: